info@bizakademikdanismanlik.com
+1 216 250 1342 (WhatsApp)

Kurumsal

Kurumsal Değerlerimiz ve Vizyonumuz

Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi
Hakkında Referans Aldığımız Kaynaklar

Yüksek lisans ve doktora sürecinin detayları (danışmanın ve öğrencinin görev ve sorumlulukları da dahil olmak üzere) YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve üniversitelerin senatoları tarafından yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları tarafından detaylıca açıklanmıştır.  

Bu kaynakların yanısıra, uygulamaya dönük  klavuz niteliğinde –  Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri (Prof. Dr. Figen Demirel, Prof. Dr. İlken Kocadereli ve Prof. Dr. Hakan S. Orer) tarafından hazırlanmış olan Lisansüstü Akademik Danışmanlık El Kitabı her lisansüstü eğitim öğrencisinin ve danışmanın referans olarak başvurması gereken değerli bir kaynaktır.

BİZ’den danışmanlık alanların ve kendimizin eğitim ve danışmanlık sürecindeki tecrübe, yaşanmışlık ve birikimleri danışmanlık hizmetimize rehberlik eden önemli kaynaklar arasındadır. Çeşitli platformlarda yapılan paylaşımlar ve yayınlar güncelliğimizi korumamızı sağlamaktadır. 

Doğru ve Zamanında Akademik Danışmanlık Neden Önemli?

Yüksek lisans ve doktora eğitimi bilim insanı olma  yolunda atılan en önemli adımlardan birisi olup; kendine özgü özellikleri olan, zorlu, yorucu ve sabır isteyen bir süreç fakat değerine paha biçilmez. .

Farkettik ki; bu dönemi verimli kullanan adaylar daha sonra kendilerini daha hızlı geliştiriyor, gelişen ve değişen teknolojiye ve bilimsel yöntem ve tekniklere daha kolay uyum sağlıyor ve kariyerinde daha başarılı oluyor. Özellikle kariyerine donanımlı ve yeterli bir akademisyen olarak devam etmek isteyenler için, bu dönem bir anlamda köprüden önceki son çıkış

BİZ, uzman yönlendirme ve rehberlikle yürütülen disiplinli, gayretli ve istikrarlı bir çalışma programıyla herkesin potansiyelini gerçekleştirebileceğine olan inancımızla hedefte yol almak isteyen bilim insanı adaylarına profesyonel destek veriyoruz. 

BİZ Akademik Danışmanlık, hiç bir şekilde bir öğrenci adına tez yazma hizmeti vermez. Danışmanlık,  mentörlük, eğitimci ve koçluk rollerini üstlenerek, öğrencinin kendi çalışmasıyla gurur duyacağı bir başarı elde etmesine destek olur. 

Biz Akademik Danışmanlık Kurumsal

Tez ve Akademik Danışmanlık etik ilkelerimiz hakkında detaylar için tıklayınız

BİZ Akademik Danışmanlık olarak;

Tamamen bilim insanı adayı odaklı bir yaklaşımla, sizinle beraber; 

  • Sizin şartlarınızı ve üniversitenizin istediklerini tespit ediyoruz.
  • Net, ölçülebilir, gerçekçi, üniversitede ve akademik dünyada kabul edililirliği yüksek ve belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleştirilebilir hedefler oluşturuyoruz.
  • Genel bir çalışma planı ve bunun üzerinden haftalık planlar, bazı haftalar için günlük planlar geliştiriyoruz.
  • Hedeflerinize ulaşmanız için plan, uygulama, değerlendirme süreçlerini uyguluyoruz. 
  • Haftalık, iki haftada bir veya ihtiyaca göre beraber belirlediğimiz sıklıkta toplantı yapıyoruz. Toplantılarda, yaptıklarınızı, ve  yapacaklarınızı gözden geçiriyor, başarmanız için ihtiyacınız olan destek ve rehberliği sunuyoruz. 

Yüksek lisans veya doktora yapmak çoğu zaman standart bir prosedür ve herkes için benzer gibi gözükür. Ama her bilim insanı adayının bu süreçleri deneyimlemesi farklılık gösterir. Çünkü, çalışılan konu, öğrencisi olduğu üniversite, danışmanı, adayın kendi kişisel özellikleri ve şartları gibi özellikleri farklıdır. 

O nedenle, her adayın eğitim serüveninin şahsa-münhasır olduğu prensibinin üzerine kurulu, “teze ve kişiye özel” ve insan-odaklı hizmet sunuyoruz.

Hizmetlerimiz

tez danismanligi

Yüksek Lisans ve Doktora Tez Danışmanlığı

Yüksek Lisans ve doktora eğitimi öğrencilerine yönelik tez konusu belirleme, literatür taraması, tez önerisi hazırlama, araştırma izni alma, araştırma yöntem ve teknikleri, ölçek ve anket geliştirme araştırma uygulaması, veri analizi ve istatistik, sonuç ve tartışma ve kapsamlı tez…

veri analizi istatistik

Veri Analizi
ve İstatistik
Danışmanlığı

Temel ve ileri düzey istatistik analizleri ve nitel veri analizi teknikleri analizleri hizmetleri sunuyoruz. Uyguladığımız bazı istatistik teknikleri; t-test, ANOVA, MANOVA, ki-kare, regresyon ve daha ileri düzey parametrik istatistik, non parametrik istatistik içerik analizi,...

bilimsel arastirma süreci danismanlik

Bilimsel Araştırma
Süreci
Danışmanlığı

Tez veya bağımsız bilimsel araştırmalarınızda araştırma sorularının oluşturulması, değişkenlerin belirlenmesi ve tanımlanması, araştırmanın desenlenmesi, araştırma  protokolü ve prosedürü, evren ve örneklem, ölçek, geçerlik, veri toplama, veri .....

akademik kariyer

Akademik
Kariyer ve İlişki Danışmanlığı

Akademik kariyerinize yön verirken ve akademik ilişkilerinizi yürütürken karşılaşabileceğiniz danışman seçimi, ders seçimi, profesyonel danışman-hoca ilişkisi, eğitim planlama ve programlama, danışman hoca değişikliği, tez konusu değişikliği, bilimsel toplantılar..