info@bizakademikdanismanlik.com
+1 216 250 1342 (WhatsApp)

Sosyal Bilimlerde Eğitim ve Tez Danışmanlığı

Akademik Tez Ne Demektir?

Akademik tez, lisans, yüksek lisans veya doktora  öğrencilerinin –tez danışmanı gözetimi ve desteği ile– baştan sona kendisi tarafından bir araştırmayı tamamladıktan sonra bu araştırmanın aşamaları, metodolojisi ve bulgu ve sonuçları dahil olmak üzere araştırmaya dahil herşeyi kapsayan bir akademik metin olarak tanımlanabilir (Tezin bölümleri ile ilgili detaylar için tıklayınız).

Tez hazırlamak, bir bilimsel araştırma yapmayı ve yapılan araştırmayı üniversitenin tez yazım klavuzuna göre metin haline  getirmeyi gerektirir. Tez hazırlama, günlük hayatta deneyimlenmeyen %100 akademik dünyaya ait; belli bir zaman diliminde bitirilmesi gereken; kendine özgü yöntemi, formatı ve dili olan; tez hazırlayan öğrencinin dışında başka faktörlerin de etkilediği bir süreçtir. (Tez hazırlama döneminde karşılaşılan zorluklar ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz) Tez hazırlama sürecinde öğrencinin tez danışmanının, bilimsel araştırma süreci ve tez yazma bilgi ve becerilerinin yanısıra öğretme ve yönlendirme becerilerine de sahip olması gerekir.  

Tez Danışmanlığı

Tez aşamasında; tıkanıp, nasıl yapacağım denilen anlar sıklıkla yaşanır. Bazen beraber çalışılacak danışman hocayı bulmakta, bazen tez konusu belirlemekte, bazen literatür taramasında, bazen araştırma sürecinde (araştırma izni, araştırma desenleme, ölçek, anket, mülakat, veri toplama vb), bazen veri analizi sürecinde bazen de yorumlama kısmında  yada başka konularda zorlanılan anlar olabilir. Bu süreçte baştan sona sizinle beraber bütün sürece hakim veya belli noktalarda size yardımcı olacak bir danışmana ihtiyaç duyabilirsiniz. 

BİZ'im Tez Danışmanlık Hizmetlerimiz

Tez konusu belirleme

Sevdiğiniz, akademik kimlik olarak kendinizle özdeşleştirdiğiniz; aynı zamanda ekonomik, zaman ve sosyal maliyetleri karşılanabilir bir tez konusu belirleme 

Literatür Taraması

Tez konusuyla ilgili bilimsel yayınların tespit edilmesi, seçilmesi, özetlenmesi, ve  belli bir organizasyon ve mantıklı bir akışla araştırma problemiyle uyumlu bir literatür taraması bölümü yazılması

Tez Önerisi

Tez araştırmasına başlamadan önce, araştırma konusunun ve amacının, ve konu ve amacı uygun araştırma yöntem, teknik ve araçlarının neler olacağının planını içeren, bir nevi araştırmanın stratejik planı mahiyetinde hazırlanmış tez komitesine sunulacak ve onaylanacak bir tez önerisi hazırlama

Araştırma İzinleri

Araştırmaya başlamadan önce hem üniversiteden hem de veri toplayacağınız gruplarla ilgili resmi kurum ve kuruluşlardan araştırma izni alınması

Araştırma Planlama ve Uygulaması

Araştırmanın desenlenmesi; araiştırma metodu, yöntem, ve tekniklerin belirlenmesi, planlanması ve uygulanması ve verilerin toplanması (Bilimsel araştırma süreci danışmanlığı detayları )

Verilerin Analizi ve İstatistik

 Nicel ve nitel veri analizi için uygun istatistik ve yöntem ve tekniklerin belirlenmesi, analizlerin yapılması ve analiz sonuçlarının bulgulara dönüştürülmesi (İstatistiksel analizler hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.)

Sonuç ve Tartışma

Verilerin bulgularının literatür bağlamında yorumlanması, tartışılması ve sonuç çıkarılması

Kapsamlı Tez Redaksiyonu

Kavramsal ve teorik çerçevenin iyi oturtulması, araştırmanın problemi, amacı ve araştırma sorularının ve hipotezlerinin doğru  ve bilimsel olması, literatür taramasının yeterliliği ve çalışmayı gerekçelendirmesi, tablo ve şekillerin içerik ve biçimi, kaynakça gösterimi, İlgili kurumun yazım kurallarına  ve yönergesine uygunluğu, içerik akışının başından sonuna kadar mantıklı, anlaşılır ve açık olması.

tez danismanligi

Yüksek lisans ve doktora döneminizde sizinle ve sizin için BİZ Akademik Danışmanlık olarak ne yapabiliriz öğrenmek için  info@bizakademikdanismanlik.com adresinden veya iletişim sayfasından bize ulaşın. 

Hizmet politikamız hakkında bilgi için kurumsal sayfamızı ziyaret edin.