info@bizakademikdanismanlik.com
+1 216 250 1342 (WhatsApp)

Sosyal Bilimlerde Yüksek Lisans Eğitimi ve Tezi Danışmanlığı

Yüksek Lisans Eğitimi ve Tez Danışmanlığı

Yüksek lisans danışmanlığı veya yüksek lisans koçluğu, yüksek lisans yapmak isteyenlerin veya yüksek lisans yapanların, eğitimlerini ve tezlerini başarıyla tamamlamak için ihtiyacı olan desteği sunan ücretli bir hizmettir.  Ücretli yüksek lisans danışmanlığı hizmeti genel olarak “ücretli tez yazımı” olarak algılanmaktadır. Fakat, bir bilim dalında uzmanlık sağlayan ve pek çok üniversite ve bilim dalı için doktora başvuru şartları arasında yer alan tezli yüksek lisans sürecinde yüksek lisans danışmanlığı; yüksek lisans öğrencisinin ihtiyaç duyduğu konularda destek, yönlendirme, ve eğitim  hizmetleri sunmalı, ve zorlandığı ve stresinin arttığı zamanlarda uzanan yardım eli olmalıdır. BİZ Akademik Danışmanlık, yüksek lisans danışmanlık hizmetlerine bu perspektiften yaklaşmaktadır.

Yüksek lisans yapmanın son yıllarda hızla artan popülaritesi ve gereğine binayen, pek çok öğrenci yüksek lisans eğitiminden ne bekleyeceklerini ve bu süreçte kendilerini neyin beklediğini tam olarak bilmeden yüksek lisans yapmaya başlar. BİZ Akademik Danışmanlık, yüksek lisans öğrenci adayı yüksek lisans eğitimine başlamadan, ”yüksek lisans ne demektir, başvuru şartları nelerdir, yüksek lisans nasıl yapılır, yüksek lisans ne kadar sürer, ve hangi alanlarda ve durumlarda yüksek lisans danışmanlığı alınabilir”  gibi konularda bilgilendirme ve yönlendirme ile başlar. Yüksek lisansa başladıktan sonra ders ve tez aşamalarında yüksek lisans öğrencisinin ihtiyaç duyduğu ve/veya istediği alanlarda destek ve yönlendirme ile devam eder.

Yüksek Lisans Ne Demektir?

Yüksek lisans, bir yüksek öğretim kurumunda lisans eğitimi (4 yıllık) tamamlandıktan sonra, bir bilim dalında uzmanlaşmayı hedefleyen bir eğitim aşamasıdır. Yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans olarak ikiye ayrılır. Tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans arasındaki temel ayrım, tezli yüksek lisansda tez hazırlama şartına karşılık; tezsiz yüksek lisansda dönem projesi hazırlama şartı olmasıdır. Yüksek lisans eğitiminden sonra ülkemizde doktora yapmak isteyenlerden çoğunlukla yüksek lisans eğitimlerinin tezli yüksek lisans olarak yapmaları şartı aranır. Yüksek lisans mezunu olan kişiye bilim dalına göre uzman (uzman öğretmen gibi) veya yüksek (yüksek mühendis gibi) ünvanlar verilir. 

Yüksek Lisans Başvuru Şartları Nelerdir?

Yüksek lisans şartları Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 2.Bölümde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre sadece tezli yüksek lisans yapacaklar (Güzel Sanatlar ve Konservatuar hariç) için en az 55 ALES puana sahip olmak  şartı vardır.  YÖK tarafından bunun dışında bir şart koşulmamış; üniversitelere kendi kriterlerini belirleme yetkisi verilmiştir. Üniversiteler başvuru şartları arasında ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yabancı dil puanı (YDS, YÖKDİL  gibi) şartları getirebilir ve özgeçmiş ve referans mektubu isteyebilir. 

Yüksek Lisans Başvurusu Nasıl Yapılır?

Her üniversite yüksek lisans başvurusu şartlarını, kontenjanı, yüksek lisans programlarını,başvuru tarihlerini ve başvuru için istenen belgeleri (nüfüs cüzdanı, fotoğraf vb) içeren ilan çıkartır. Yüksek lisans başvuru ilanları üniversitelerin web sayfalarında ve akademik içerikli yayın yapan bazı internet sitelerinde yayınlanır. Yüksek lisans başvurusu her üniversite için ayrı ayrı ilgili üniversiteye, üniversitenin istediği evraklar kullanılarak, üniversitenin istediği yöntemle başvurulması gerekir. Üniversite, yüksek lisans başvuru şartlarını karşılayan adayı, yazılı ve/veya mülakat sınavına alır. 

Yüksek Lisans Süresi Ne Kadardır?

 • Tezli Yüksek Lisans için – – – asgari yüksek lisans süresi 4 yarıyıl; azami doktora süresi 6 yarıyıl (2-3 yıl). 
 • Tezsiz Yüksek Lisans için – – – asgari doktora süresi 2 yarıyıl; azami doktora süresi 3 yarıyıl (1-1,5 yıl). 

Yüksek Lisans Aşamaları Nelerdir?

Tezli yüksek lisans, ders aşaması ve tez aşaması olmak üzere iki aşamadan oluşur. Tezli yüksek lisans için gerekli olan minimum yüksek lisans kredi sayısı 21 kredi, minimum yüksek lisans ders sayısı ise 7 derstir. 

Tezsiz yüksek lisans için, minimum kredi sayısı 30 kredi, minimum ders sayısı ise 10 ders ve 1 proje dersidir. Tez aşaması yoktur.  

Yüksek Lisans Tezi ve Tez Sınavı

Yüksek lisans tezi, yüksek lisans öğrencisinin danışman hoca gözetimi ve desteği ile araştırma yapıp, araştırma sürecini ve araştırmanın bulgularını ve sonuçlarını paylaştığı akademik metindir. Yüksek lisans öğrencisi daha ders aşamasını bitirmeden, en geç ikinci yarıyılın sonunda tez konusunu belirlemesi gerekir (Danışman hocanın ve enstitünün onayıyla bazı şartlar altında konu daha sonra değiştirilebilir). Üniversitedeki akademik danışman hocanın onayıyla tez araştırmasına başlanır. 

Yüksek lisans tez araştırmasının, doktora tezi kadar detaylı, kapsamlı ve özgün olması beklenmese bile bilimsel araştırma prosedürünün bilimsel kurallara uygun olması gerekir. Genel olarak 5 ana bölümden oluşan tez metni, üniversite tez yazım klavuzuna uygun yazılmalıdır (Tezin bölümleri ile ilgili açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz).

Yüksek lisans tezi bittikten sonra,  öğrenci tez sınavına girer. Tez sınavı 3-5 kişiden oluşan tez jürisi tarafından yapılır. Sınavda tez sunumu yapılır ve jüri üyelerinin tez hakkında soruları cevaplanır. Tez sınavı sonucunda başarısız bulunan öğrencinin yüksek lisans eğitimi son bulur.

Yüksek Lisans Danışmanlığı

Yüksek lisans eğitimi lisans eğitimine göre daha bilimsel, derinlemesine ve analitik düşünmeyi gerektirir. Seçkin üniversiteler ve belli bölümler hariç, pek çok lisans programında bilimsel araştırma ve istatistik dersleri teorik düzeyden öteye geçmez. Dolayısıyla, bilimsel araştırma ve istatistik alanlarında yeterince tecrübe ve donanım kazanmadan teze başlanması sıkça rastlanan bir durumdur. Özellikle tez hazırlarken tez konusu belirlemek, araştırma izinleri almak, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine uygun bir şekilde araştırma yapmak, verileri analiz etmek ve bütün bu süreçleri, bulguları, sonuçları, kaynakçaları vb. içeren bir tez yazmak, yüksek lisans öğrencisi için oldukça streslidir. Özetle, yüksek lisans döneminde; belirli bir zaman dilimi içinde hem bilimsel araştırma ve istatistik donanımı, hem alan uzmanlığı edinip, ardından da tez hazırlamak oldukça zorlayıcı olabilir.   

Ayrıca, toplamda en fazla 3 yıl içinde bitirilmesi gereken yüksek lisans eğitiminde; öğrenciden veya üniversitedeki akademik danışman hocadan kaynaklanan sebeplerden dolayı çoğu tez aşamasında tez konusunu bile belirleyemeden veya en fazla tez konusunu belirledikten sonra yüksek lisans eğitimini bırakmaktadır. Aslında biraz destek ve yönlendirme ile başarılı şekilde tezini tamamlayabilecek gelecek vaad eden pek çok öğrenci, yeterince destek bulamadığı için eğitimini yarım bırakmaktadır.

Danışman-öğrenci ilişkisinin ve danışman desteğinin çok önem kazandığı bu dönemde ihtiyacınız olan destek ve danışmanlığı üniversitedeki danışman hocanızdan alamayabilirsiniz hatta danışman hocanız yaşadığınız zorluğun kaynağı olabilir.  (Doktora yaparken karşılaşılabilecek zorluklarla ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.)

BİZ'im Yüksek Lisans Danışmanlık Hizmetlerimiz

 BİZ Akademik Danışmanlık olarak

 • Yüksek lisansa başlamadan önce program ve üniversite seçimi  
 • Yüksek lisans başvuru hazırlığı ve başvuru yapma
 • Yüksek lisans akademik danışman hoca ve ders seçimi
 • Tez konusu belirleme
 • Tez önerisi hazırlama
 • Literatür taraması
 • Araştırma izni 
 • Araştırma desenleme 
 • Ölçek, anket, mülakat tasarlama 
 • Veri toplama 
 • Veri analizi ve istatistik
 • Bulgular, sonuç, tartışma 
 • Kaynakça oluşturma
 • Tezin kapsamlı olarak redaksiyonu
 • Yüksek lisans tezinden makale yayınlama
 • Tezden bağımsız bilimsel makale hazırlama
 • Akademik ilişki ve kariyer yönetimi

gibi başlıklarda size destek vermek, sorularınızı cevaplamak, yönlendirmek ve bu dönemin stresini azaltarak öğrenmenizi ve tezinizin kalitesini artırmanıza yardımcı olmak için çalışıyoruz.

Hayatınızın bu önemli döneminde sizinle ve sizin için BİZ Akademik Danışmanlık olarak ne yapabiliriz öğrenmek için bizimle info@bizakademikdanismanlık.com adresinden veya iletişim sayfasından iletişime geçin. 

Not: Tanışma ve bilgi edinme görüşmeleri ücretsizdir.